Fysioterapia

Fysioterapia on tarkkaan tutkimukseen ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa toiminta- ja liikuntakykyä edistävää hoitoa ja ohjausta. Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauden aiheuttamiin elimistön kipu- ja jännitystiloihin sekä tapaturman, ikääntymisen tai neurologisen sairauden aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn parantamiseen. Hoitona käytetään asiakkaan tarpeen mukaan hierontaa, manuaalista nivelten mobilisointia, erilaisia venytyksiä, vahvistavia harjoituksia ja fysikaalisia hoitoja kuten sähkökipuhoidot, syvä- ja pintalämpöhoidot sekä kylmähoidot. Lisäksi kipuhoitona akupunktio ja nestekiertoa edistävä lymfaterapia. Fysioterapiaan liittyy myös asiakkaan ohjaus ja neuvonta esim. 

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapia auttaa neurologisesti sairasta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan parhaan mahdollisen fyysisen toiminnan tason. Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään arjen päivittäisissä toimissa. Neurologinen fysioterapia toteutuu terapiatiloissa, asiakkaan kotona, hoitokodissa, harrastusympäristössä tai altaalla, asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

Neurologiseen fysioterapiaan voi tulla Kelan maksusitoumuksella, Hyvinvointialueen palvelusetelillä tai maksusitoumuksella, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itse maksaen.

Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Kelan vaativa kuntoutus vaatii aina lääkäriltä lausunnon. Lue lisää kelan vaativasta kuntoutuksesta tästä.

Lasten fysioterapia

Fysioterapian keinoin tuetaan ja mahdollistetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, erityisesti liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöissä yhteistyössä perheen ja lähipiirin kanssa. Lapset saavat lähetteen fysioterapiaan neurologisiin sairauksiin, joista yleisimpiä ovat CP-vammat, erilaiset lihataudit ja kehitysviiveet ja -vammat. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista yleisimmät ovat lastenreuma, tuki- ja liikuntaelinten kehityshäiriöt sekä akuutit niska-hartia/selkävaivat.

Fysioterapeutin arvioon ja ohjaukseen voi hakeutua myös, mikäli lapsen liikunnallinen kehitys mietityttää.

Vauvaterapia

Vauvaterapiassa terapeutti tutkii, arvioi ja ohjaa vauvoja, joilla motorinen kehitys on viiveistä tai esiintyy esimerkiksi poikkeavan kehityksen merkkejä. Vauvaterapiassa annetaan neuvoja ja ohjataan vauvaa hoitavaa aikuista niin, että että se tukisi lapsen motorista kehitystä. Ohjausta annetaan mm. hoivasta, nostoista, kantamisesta ja vuorovaikutustilanteista. Päivittäin huomioitavilla asoilla voidaan edistää vauvan kehitystä. 

NDT/BOBATH

NDT/Bobath terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT on tapa tulkita ja analysoida yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. (lisää tietoa https://ndt-yhdistys.fi/ )

Allasterapia

Tarjoamme myös yksilöllistä allasterapiaa asiakkaillemme. Allasterapia on hyvä tapa liikkua hellävaraisesti, sillä vedessä liikkuminen rentouttaa lihaksia ja lievittää kipuja. Allasterapia toteutetaan toimipaikkamme terapia-altaassa tai uimahallissa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Allasterapiaa toteuttavalla fysioterapeutilla on suoritettu Trimmi-kurssi.

Kelan vaativa kuntoutus vaatii aina lääkäriltä lausunnon. Lue lisää kelan vaativasta kuntoutuksesta tästä.

Kiinnostuitko allasterapiasta, tai onko sinulla oikeus kelan vaativaan kuntoutukseen. Olethan yhteydessä, niin voimme olla avuksi.

Allasryhmät

Meillä on mahdollisuus harjoitella altaalla myös ryhmässä, ryhmät muodostuvat osallistujien toimintakyvyn mukaisesti. Allasryhmien ohjaajana toimii fysioterapeutti, jolla suoritettu Trimmi-kurssi.

Mikäli kiinnostuit harjoittelusta allasryhmässä, olethan yhteydessä, niin etsitään sinun toiveittesi mukainen ryhmä.


Liikuntaryhmät

Fasciakäsittely

Ryhmäliikunta: tuolijumppa, kuntosaliryhmät, allasryhmät

Selkä- ja niskaklinikka

Neurologinen fysioterapia

Kinesioteippaus

Kelan allasterapia

Fysioterapeutit


Anneli HuhtalaAssi VuorinenCarita Korvenranta


Raila NieminenTiina NousiainenMaria SaarinenAntero Mikkola